Välkommen

Ordet Shanti betyder stillhet och frid.

När livet blir till är ursprunget en stillhet, ett slags uppbyggande av en kraftrörelse, och utifrån denna skapas livet – rörelsen. Allt som lever rör sig sedan i ett oavbrutet flöde, inuti våra kroppar och utanför.

Men bortom denna rörelse finns den ursprungliga stillheten kvar och tillgänglig för oss. Att bli medveten om denna plats av stillhet inom oss själva, ger oss tillgång till det lugn och den trygghet som ständigt vilar där. Som ett skönt ankare att hålla oss i när livet bjuder oss på utmaningar, fysiska, mentala och emotionella, både inom oss själva och i relation till andra.

Och precis som när livet blev till, så finns den ursprungliga kraftrörelsen och energin kvar.

Genom alla klasser och behandlingar jag erbjuder, vill jag ge dig möjligheten att utforska denna inneboende stillhet, samt den outtömliga källa av livsenergi som kommer utifrån den. För mer Shanti – frid, lugn, trygghet, kraft och glädje in och igenom livets alla stunder.

Varmt välkommen till Shanti Yoga

Ann-Charlotte Johansson

 

 

Välkommen till vårens klasser på BEAs – för schema klicka i bilden…